Dr. Slim Centrum

Chudnutie nikdy nebolo
tak chutné a príjemné

Chudnite so špeciálnymi croissantami, Nuttelou bez cukru a hyperproteinovým reálnym chlebompaštétou.

V SR iba v centre DrSlim.

Analýza tela prístrojom InBody 370S
s metabolickým softvérom

Prístroj InBODY 370S je špeciálne vyvinutý a upravený na analýzu telesných údajov našich klientov. Obsahuje jeden z najmodernejších softvérov na meranie vnútorného a vnútrobrušného tuku na svete. Čo všetko sa vďaka tomuto prístroju môžete o svojom tele dozvedieť?

 • Hmotnosť vášho tela

  Presnú hmotnosť vášho tela a pomer jeho jednotlivých častí. Hmotnosť kostí, kostrového svalstva, vnútorného i podkožného tuku v jednotlivých častiach tela a zadržanej vody vo vašom tele.

 • Vyváženosť postavy

  Vyváženosť postavy prostredníctvom presného segmentálneho určenia množstva svalstva a tuku v porovnávaných oblastiach a ich presne nameraných obvodov v cm. Využívané často po operáciách končatín, pri RHB procesoch napr.po cievnych príhodách, či po úrazoch.

 • Množstvo kostrového svalstva

  Presné množstvo kostrového svalstva a rozloženie segmentálnej svaloviny v horných i dolných končatinách ako aj v oblasti brucha.

  To ocenia najmä športovci či ľudia po operáciách a úrazoch. Počas ich rehabilitačného procesu totiž monitorujeme objektívny nárast svalovej hmoty v končatinách, resp. diagnostikujeme presnú stratu svalstva v operovanej končatine s návrhom, ako rýchlo doplniť svalovú hmotu.

 • Množstvo tuku v organizme

  Presné množstvo podkožného, vnútorného a orgánového tuku v organizme a jeho rozloženie v kilogramoch i percentách. Z vyšetrenia podobného CT vyšetreniu je potom zrejmé, kde je tuk uložený. Či je uložený v podkoží alebo vnútri brucha okolo vnútorných orgánov ako pečeň, oblička či črevá.

  Na základe toho je následne možné určiť, či prítomný tuk predstavuje len kozmetický defekt alebo aj kardiovaskulárne riziko náhleho infarktu myokardu či iných kardiovaskulárnych ochorení.

 • Množstvo zadržanej vody

  Množstvo zadržanej vody v tele. Index retencie vody totiž pomáha lekárovi a nutričnému špecialistovi určiť skryté zadržiavanie vody v bunkách či mimo nich a tým aj skrytú hormonálnu poruchu ako napr. blížiace sa klimaktérium.

 • Stanoví nutričnú diagnózu

  Presne stanoví tzv. nutričnú diagnózu. Určí množstvo minerálov a vápnika v tele a ich presné proporcionálne rozloženie. Monitorujeme aj množstvo a rozloženie proteínov a minerálov v kostiach a mimo nich. To je obzvlášť potrebné napr. v období osteoporózy, ktorá sa prejavuje u žien v období klimaktéria, ale aj u mladšej vekovej populácie vrátane mužov.

 • Odporučí príjem a výdaj energie

  Odporučí denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie. To výrazne napomôže stanoviť efektívny diétny program pre klienta, ktorý vypracuje nutričný špecialista nášho centra.

 • Objektívne zhodnotenie

  Určí, koľko kilogramov svalovej hmoty či tuku je pre vás potrebné zredukovať či pribrať a objektívne zhodnotí časť tela, ktorej sa to týka.

Priebeh vyšetrenia

 • 1.Anamnéza a prípadné kontraindikácie užívania proteínovej diéty

  Samotné vyšetrenie na prístroji InBody 370S a následná analýza trvá veľmi krátko. Klient poskytne osobné údaje, svoju anamnézu, informácie o prípadných ochoreniach, liekoch, ktoré užíva a jeho prípadných alergických reakciách. Vyhodnotí sa spôsobilosť klienta na užívanie proteínovej diéty vo vzťahu k jeho diagnózam a užívaným liekom, prípadne sa určí iný typ redukcie tuku. Napríklad Nutrigen alebo hypoalergénne proteíny.

 • 2.Vyšetrenie a vyhodnotenie nálezov

  Klient sa postaví na prístroj a drží sa oboma rukami asi 1 minútu. Následne sa podľa výsledkov meraní, množstva vnútorného tuku či tuku v orgánoch a rýchlosti nameraného metabolizmu pre klienta určí najvhodnejší typ diéty a po zhodnotení jeho individuálnych spôsobilostí sa určí priebeh bezplatných kontrolných meraní na našich pracoviskách.

 • 3.Diagnóza

  Lekár centier DrSLIM, alebo certifikovaný nutričný špecialista určí typ obezity, potrebu redukcie vnútorného či vnútroorgánového tuku, potrebu a spôsob zrýchlenia metabolizmu klientov, diagnózu osteopénie či osteoporózy, zadržanú vodu v bunkách a tým aj možnú hormonálnu poruchu, zhodnotí, či sú potrebné nejaké ďalšie laboratórne odbery u lekára, zaznamená presné digitálne namerané miery a obvody na porovnanie pri ďalšej bezplatne kontrole.

  Vnútorný tuk História Výsledný list
  Správa z vyšetrenia prístrojom InBody 370S. Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Komplexná liečba

Po analýze tela prístrojom InBody je možné presne navrhnúť komplexnú liečbu obezity. Liečba je individuálne prispôsobená na mieru klienta, pričom kladieme dôraz na jej vysokú efektivitu a bezpečnosť pod odborným dohľadom. Prístrojom detailne meriame redukciu tuku z vnútorných orgánov ako pečeň, obličky a cievy. Zároveň sledujeme zlepšenie laboratórnych parametrov ako krvný cukor, krvný tlak, cholesterol a pečeňové testy.

Sumarizáciou nameraných údajov je špecialistovi navrhnutý optimálny cvičebný plán podľa vypočítaného výdaja energie pri ponúknutých druhoch športu. Plán je špecifický pre každého jednotlivca a závisí od nameraných parametrov minimálnej kalorickej potreby a iných zhodnotených ukazovateľov vášho tela. Prístroj zároveň určí aj stupeň telesnej zdatnosti klienta.

Počas obdobia chudnutia je klient pravidelne monitorovaný a meraný prístrojom tak, aby chudnutie prebiehalo želaným smerom a klient strácal len tuky, a nie svalovú hmotu. Týmto spôsobom sa vyhneme celulitíde a jo-jo efektu, ktoré sú najčastejším neželaným prejavom rôznych iných diét.