InBODY 370S

Jediný prístroj svojho druhu v SR - InBODY 370S. Iba v centrále DrSLIM v Bratislave.

Najprecíznejšie meranie množstva vnútorného a podkožného tuku, svalovej hmoty, kostnej hmoty a rýchlosti metabolizmu v SR.


Detox smoothie

Čokoládový redukčný program / Fínsky DETOX

3 druhy proteínov

3,50 € / balenie

Cena s DPH


8,70 € / 3 balenia (iba 2,90 € za balenie)

Cena s DPH

Detox smoothie

Foto: ilustračné