Dr. Slim Centrum

Chudnutie nikdy nebolo
tak chutné a príjemné

Chudnite so špeciálnymi croissantami, Nuttelou bez cukru a hyperproteinovým reálnym chlebompaštétou.

V SR iba v centre DrSlim.

InBODY 370S

Jediný prístroj svojho druhu v SR - InBODY 370S. Iba v centrále DrSLIM v Bratislave. Najprecíznejšie meranie množstva vnútorného a podkožného tuku, svalovej hmoty, kostnej hmoty a rýchlosti metabolizmu v SR.

Okamžité výsledky meraní aj v grafickej elektronickej forme. Vaše kompletné výsledky a história meraní 24 hodín denne kdekoľvek so sebou.


Šošovicová polievka

Program pre deti a alergikov / Nutrigen

Výživná instantná vysoko vlákninová šošovicová polievka

12,90 € / balenie

Cena s DPH


Popis produktu

Nutrigen Nutrifoods Instant Soups are fiber based, vitamin and mineral enriched, very low calorie and yummy soups kids love. Nutrigen Nutrifoods Instant Soups are convenient way to serve children delicious and healthy soups in a second.

High Fiber Content: Each serving of Nutrigen Nutrifoods Instant Lentil Soup contains 9,2 grams of dietary fiber which is good for overall health. High dietary fiber intake, regular physical activity and low energy dense foods protect against over weight and weight gain. Switch from consuming “empty calorie foods” to “nutrient-dense foods” to build and maintain good health.

Nutrient Dense: Vitamins and minerals are essential part of healthy life and crucial for healthy tomorrows of children. Nutrigen Nutrifoods Instant Soups are enriched with vitamins and minerals to support overall health of your kids.

Very Low Calorie: Empty calories which means high calories with low level of micro nutrients are one of the serious causes of childhood obesity. Nutrigen NutriFoods Instant Soups are very low calorie that helps you to protect kids against empty calories.

Yummy: One of the main problem to switch junky foods with healthy foods is taste. Kids mostly refuse to consume healthy choices because of undesirable tastes. Nutrigen NutriFoods Instant Soups are unexpectedly yummy which the kids never resist.


Šošovicová polievka

Foto: ilustračné

Návod na prípravu

Instant Letil Fiber Soup. Pour the entire content of nutrigen Instant Lentil Fiber Soup Powder Mix (30g) into a dry mug and pour over 200 mL hot water. Stir well until dissolved. Once mixture is ready, consider your soup to be in consumable temperature. If mixture thickens add more water and stir.

Návod na prípravu

Nutričné hodnoty

Nutričné hodnoty

Značka Nutrigen je chránená obchodná známky firmy Vivatinell.