Ing. Anna Tóthová, PhD
PROTEÍNOVÁ DIETA V ROKU 2016, sporadicky bezplatne kontrolovaná kôli udržaniu hmotnosti aj v roku 2017 a 2018

Ing. Anna Tóthová, PhD

Ing. Anna Tóthová, PhD je naša 29 ročná pacientka. Prišla k nám dňa 19.10.2016. Vážila 135,2 kg, z toho bolo 67,2 kg celkového tuku (49,7%) a podľa vyšetrenia na prístroji InBODY 230 s metabolickým softwérom mala 46,9 kg čistého tuku naviac. V tej dobe mala veľké množstvo tuku v bruchu v okolí orgánov – viscerálny tuk a aj veľké množstvo tuku v pečeni a ďalších vnútorných orgánoch. Pri prvom vyšetrení dňa 19.10.2016 mala obvod pása 126.3 cm, obvod bokov 132.5 cm, obvod hrudníka 129.2 cm a obvod stehna 78.6 cm.

Počas užívania proteínovej diéty DrSLIM pod lekárskou kontrolou na našom pracovisku schudla za pol roka 42.6 kg, z toho bolo 35.6 kg čistého tuku (11 kg čistého tuku priamo z brucha a okolia brucha). Schudla 27.7 cm z obvodu pása, 21.8 cm z obvodu bokov, 26.3 cm z obvodu hrudníka a 14 cm z obvodu ľavého stehna.

Počas pravidelných návštev na našom pracovisku, meraní sa na prístroji InBODY 230 s metabolickým softvérom pri konzultáciách s našim lekárom centra DrSLIM sme pravidelne monitorovali jej zdravotný stav a postup diétnych opatrení vždy prispôsobovali aktuálnej situácii a jej výsledkom. Pacientka bez akýchkoľvek väčších ťažkostí a bez pocitu hladu počas celej diéty postupne zdravo chudla z tuku, spaľovala viscerálny (vnútorný) tuk a postupne výrazne zrýchľovala metabolizmus, čo sme zaznamenali objektívne na našich prístrojoch.

Ku dňu 26.4.2017 zredukovala všetok tuk z vnútorných orgánov, čo je objektivizované aj prístrojmi a laboratórne.

Od 26.4.2017 chudne modifikovaným spôsobom. Užíva kombináciu produktov proteínovej diéty DrSLIM a normálnych jedál. Je stále pravidelne meraná na InBODY 230, postupne stále zrýchľuje metabolizmus, naďalej chudne z tuku a redukuje obvody tela. Cíti sa veľmi dobre a nemá žiadne zdravotné problémy.

Cíti sa vynikajúco a v súčasnej dobe užíva čiastočne proteínovú diétu DrSLIM a čiastočne svoje normálne jedlá ako mäso, ryby, vajcia, syry, strukoviny, ryžu, v malej miere aj akékoľvek sladkosti a primerané množstvo alkoholu.

Vstupné meranie
19.10.2016
Po 4 mesiacoch
21.6.2017
Redukcia
Hmotnosť 135,2 kg 89,5 kg 45,7 kg z hmotnosti
Celkové množstvo tuku 67,2 kg (49,7 %) 27,8 kg (34,1 %) 39,4 kg čistého tuku
Množstvo tuku v bruchu a okolo brucha 26,5 kg 13,7 kg 12,8 kg tuku z brucha
Obvod pása 126,3 cm 94,3 cm 32 cm z pása
Obvod bokov 132,5 cm 109,1 cm 23,4 cm z bokov
Obvod hrudníka 129,2 cm 101,1 cm 28,1 cm z hrudníka
Obvod ľavého stehna 78,6 cm 63,6 cm 15 cm zo stehna

19. 10. 2016 PRVÝ DEŇ

19. 10. 2016
PRVÝ DEŇ

19. 01. 2017 PO ŠTVRŤ ROKU

19. 01. 2017
PO ŠTVRŤ ROKU

08. 03. 2017 PO ŠTYROCH MESIACOCH

08. 03. 2017
PO ŠTYROCH MESIACOCH

26. 04. 2017 PO POL ROKU

26. 04. 2017
PO POL ROKU

21. 06. 2017 PO TRIŠTVRTE ROKU

21. 06. 2017
PO TRIŠTVRTE ROKU