Doprava a platba

Cena tovaru a platobné podmienky

Kúpna cena je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v euro. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť.

V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35834498 a Slovenská pošta, a.s.,so sídlom: Partizánska cesta 9, 945 99 Banská Bystrica

Pri objednávke do 60 € je doprava 5 €.

Pri objednávke nad 60 € do 150 € je doprava 3 €.

Pri objednávke nad 150 € je doprava poskytovaná zadarmo.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • Platba v hotovosti prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke.
  • Platba platobnou kartou priamo pri objednávke na účet predávajúceho

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od potvrdenia objednávky.

Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, predávajúci má právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho.

Preprava a dodanie tovaru

Spôsob prepravy: Prepravné náklady nie sú uvedené v cene tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v potvrdení objednávky.

  • Doručenie zásielky kuriérom

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Objednaný tovar/Objednávky sú spracované a najneskôr do 48 hodín odovzdané kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie zásielky formou balíka. V prípade že objednávku neplatíte vopred, balík posielame na dobierku, v tomto prípade platíte kuriérovi v hotovosti.

Objednávky je možné spracovať aj do 24 hodín, treba to však uviesť v objednávke do poznámky.
Vyššie uvedené sa nevzťahuje na víkendy a sviatky.

Doručovanie zásielok je služba, ktorú nakupujeme formou outsourcingu, preto nie sme schopní ovplyvniť ani garantovať konkrétny deň alebo hodinu doručenia.

Zásielky by mali byť na území SR doručené v pracovné dni do 24 hodín od vyzdvihnutia kuriérskou službou u nás.

Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. a Slovenská pošta, a.s.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaným tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto hneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.