Ako jediní na Slovensku sa venujeme obezite komplexne.

Nadváha a podkožný tuk

V našej klinike Dr. Slim sa okrem redukcie vnútorného tuku z brucha staráme o množstvo rôznych klientov, ktorí potrebujú upraviť krivky, tvar tela a zbaviť sa podkožného tuku hlavne v oblasti brucha, zadku, stehien a rúk rýchlo a vysoko efektívne.

Nadváha a podkožný tuk

Pre týchto klientov máme pripravený špeciálny diétny program zameraný na tieto kritické oblasti tela, ktorý môžeme, ale nemusíme kombinovať s cvičením. Celý proces redukcie tuku je vedený v príjemnom prostredí pod lekárskou a prístrojovou kontrolou, aby sme čo najpresnejšie vedeli objektivizovať množstvo spáleného tuku, zrýchlenie metabolizmu a prípadný nárast či neželaný pokles svalovej hmoty.

Nastaveniu diétneho režimu vždy predchádza vyšetrenie lekárom, podrobná analýza štruktúry tela na prístroji InBODY 370S s metabolickým softwérom ( množstvo podkožného či vnútorného tuku, rozloženie svalovej hmoty, telesné tekutiny, posúdenie stavu kostrovej hmoty a výpočet rýchlosti metabolizmu ). Následne lekár INDIVIDUÁLNE posúdi aká metóda je pre konkrétneho klienta najvhodnejšia a nastaví diétny režim na spálenie tuku a zrýchlenie metabolizmu. Efekt spaľovania tuku je jasne viditeľný na postave klienta, klient dostáva podrobné výsledky redukcie tuku s výkladom v printovej i elektronickej forme mailom. Porovnávanie výsledkov a presná identifikácia a množstvo spáleného tuku ja najviac žiadanou službou na našich pracoviskách.

Zrýchlenie metabolizmu so sebou prinesie výrazné zvýšenie výkonnosti, možnosť konzumovať aj svoju stravu bez strachu opätovného priberania. Po splnení podmienok garantujeme výraznú zmenu obvodov tela, spálenie tuku, zachovanie svalovej hmoty a zrýchlenie metabolizmu bez jo- jo efektu. Klienti získavajú doživotnú bezplatnú starostlivosť v našom centre, podporu skúseným lekárom i bezplatné kontrolné merania na najmodernejšom prístroji v EÚ.

Vnútrobrušný tuk a orgánová obezita

Vnútrobrušné tukové tkanivo nie je len obyčajnou zásobárňou tuku. Je to aktívny orgán, ktorý cez špeciálne receptory a špecifické mediátory, ako napr. leptín, komunikuje s hormonálnymi žľazami a hormonálnymi riadiacimi centrami.

Vnútrobrušný tuk a orgánová obezita

Následne nastávajú v organizme zmeny na viacerých úrovniach, od riadiacich v hypofýze, až po výkonné orgány v tele človeka. Preto je množstvo vnútrobrušného a vnútroorgánového tuku zásadným ukazovateľom obezity a meradlom komplikácií. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, nejde len o celkovú hmotnosť pacienta. Viscerálny-vnútorný tuk produkuje množstvo špecifických látok z kategórie zápalových markerov, imunomodulátorov, onkomarkerov, či hormónov. Množstvo vnútrobrušného tuk môže ovplyvniť aj produkciu a kvalitu ženských pohlavných hormónov vo vaječníkoch, následkom čoho vznikajú cysty vaječníkov, chronické zápaly, neplodnosť alebo myómy maternice. Popisuje sa aj vzťah vnútrobrušného tuku k niektorým typom rakoviny.
Najčastejšími sprievodnými znakmi prítomnosti vnútorného tuku ( a to i napriek relatívne plochému bruchu ) je vysoký krvný tlak, vyššia hladina krvného cukru, vyšší cholesterol či triacylglycelory v krvi, neskôr vyššie pečeňové testy a vyššia kyselina močová v krvi. Obézni pacienti užívajú lieky na zníženie týchto patologicky zvýšených parametrov a ich potreba užívania je dlhodobá či doživotná. I napriek užívaniu množstva liekov sa sprievodné ochorenia zhoršujú a liečba nie je uspokojivá. Výsledkom obezity spôsobenej viscerálnym tukom je často cukrovka na inzulíne, infarkt myokardu či prekonaná cievna mozgová príhoda.

Cielenou redukciou vnútorného tuku výrazne a dlhodobo klesá vysoký krvný tlak, znižuje sa vyšší krvný cukor, upravujú sa laboratórne parametre ( cholesterol, pečeňové testy, kyselina močová a iné ).

Úpravou týchto laboratórnych parametrov v krvi a po konzultáciách s našimi a prípadne i inými odborníkmi redukujeme lieky na tlak a cukor, upravujeme celé spektrum režimových i dietologických opatrení, navrhujeme i realizujeme ďalšie laboratórne odbery na spresnenie diagnóz či na potvrdenie výsledného stavu ( napr. autoprotilátky na štítnu žľazu, hormonálnu analýzu a iné )

Výrazné schudnutie a zmenšenie obvodu pása, bokov, či hrudníka, výrazný úbytok tuku v týchto oblastiach tela je už len príjemným a trvalým benefitom u každého správne liečeného pacienta.

Zrýchlenie metabolizmu so sebou prinesie výrazné zvýšenie výkonnosti, možnosť konzumovať aj svoju stravu bez strachu opätovného priberania. Po splnení podmienok garantujeme výraznú zmenu obvodov tela, spálenie tuku a nižšiu potrebu užívania liekov. Klienti získavajú doživotnú bezplatnú starostlivosť v našom centre, podporu skúseným lekárom i bezplatné kontrolné merania na najmodernejšom prístroji v EÚ.

Detská obezita

Obezita a nadváha medzi deťmi dosiahla v posledných rokoch epidemické rozmery a vo vyspelých krajinách je na vzostupe. Prináša so sebou významné zdravotné problémy už aj u malých detí, ktoré sú potom oveľa viac evidentnejšie v dospelosti, vedú plošne k obrovským materiálnym výdavkom na kardiovaskulárne a metabolické ochorenia a sú príčinou dlhodobej liečby či invalidity.

Detská obezita

Lekárske a vedecké štúdie dokázali, že „metabolické programovanie tela“ v detstve a NÁSLEDNÉ OCHORENIA V DOSPELOSTI môžu byť ovplyvniteľné spôsobom stravovania a príjmom vysokovýživných látok od útleho detského veku. Pôrodná váha, kojenie, výživa počas rastu, stravovacie návyky a schémy, sociálne prostredie a štýl života v detstve a rannej dospelosti jednoznačne vedú k niektorým metabolickým ochoreniam ako sú obezita, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a ateroskleróza, cukrovka typu II, kĺbne či psychické problémy ako napr. depresia, stukovatenie pečene, asthma či predčasná menštruácia. Medzi sociálne a emocionálne komplikácie patria hlavne problémy s učením sa pravdepodobne spôsobené nižším sebavedomím u obéznych detí, ktoré často vyúsťujú do depresie v dospelosti.

Vysokokalorická strava bez nutrientov (tzv. prázdne kalórie), sedavý spôsob života, stres a genetika sú hlavnými príčinami kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Vysoký príjem vlákniny, pravidelná fyzická aktivita a nízkokalorická výživná strava chráni deti pre obezitou a civilizačnými ochoreniami.

Hlavná stratégia pri boji s detskou obezitou zahŕňa zmenu konzumácie „prázdnych kalórii“ na pravidelný prísun vysokovýživnej stravy, osvojenia si vyvážených diétnych návykov, vyvarovaniu sa nadmerných výkyvov krvnej glukózy požívaním sladkostí, konzumácie vlákniny a nízkokalorickej stravy.

Z hľadiska nesprávneho príjmu stravy sú hlavné rizikové faktory obezity detí nezdravý výber jedál, dlhodobý prísun vysokokalorických, sladkých a tučných jedál (sladkosti, fastfood, sladené nápoje, strava z automatomatov a bufetov na školách). Nedostatok fyzickej aktivity spôsobuje dlhý čas strávený za počítačom, videohry a televízia, ktoré držia deti vo vnútri miestností a tým dochádza k spáleniu málo kalórii a naberaniu váhy. Mnoho detí v predškolskom veku má dlhodobý nedostatok telesnej aktivity, čo vedie k zlým pohybovým návykom aj v dospelosti. Narodenie sa v rodine obéznych ľudí, často vedie z hľadiska genetiky k obezite s metabolickými komplikáciami a kardiovaskulárnymi či metabolickými ochoreniami v budúcnosti.

V centre DrSLIM sa staráme o mnoho detí s obezitou, vykonávame podrobnú metabolickú analýzu ich tela a detailne monitorujeme vnútorný a orgánový tuk a jeho kompikácie. Individuálne zostavujeme špeciálny jedálniček nahradzujeme sladké a kalorické jedlá špeciálne upravenými nízkokalorickými jedlami a pochutinami ( nízkokalorická čokoláda, proteínové chipsy, nízkokalorické sladené nápoje ), špecificky pristupujeme k obéznym deťom po užívaní onkologických liekov počas chemoterapie ( kortikoidy a iné )

Program redukcie tuku u detí podlieha výsostne individuálnemu nastaveniu každého jedného detského pacienta, kombinujeme viacero metód, spolupracujeme s viacerými renomovanými odborníkmi na Slovensku i v zahraničí.

Vysoký tlak, cholesterol, lieky a tuk

Vnútorný tuk sa svojim aktívnym pôsobením v tele významne podieľa na vzniku chronických civilizačných ochorení, trvalej invalidite i náhlej kardiovaskulárnej smrti.

Vysoký tlak, cholesterol, lieky a tuk

V poslednej dobe sa najčastejšie diskutuje o tzv. Metabolickom syndróme, ktorý združuje viacero rizikových faktorov ( brušná obezita, vyšší krvný cukor nalačno, vyšší cholesterol a vyššie hodnoty krvného tlaku ). Tieto 4 združené príznaky dostali v odbornej verejnosti aj názov "SMRTIACE KVARTETO"- deadly quartet, práve pre ich významné celospoločenské následky. U obéznych pacientov s centrálnou obezitou sa často stretávame s Metabolickým syndrómom a ich trvalou medikáciou rôznymi liekmi. Napriek často dlhoročnej liečbe sa laboratórne parametre len ťažko darí udržať v norme a riziko náhlej kardiovaskulárnej smrti je stále vysoké. Dnes sa tiež do popredia dostáva tzv. NEALKOHOLICKÉ STUKOVATENIE PEČENE spôsobené dlhodobým nadpríjmom kalorickách jedál, ktoré je často združené s Metabolickým syndrómom. Takisto vnímame zvýšenie centrálnej obezity a komplikácií aj ľudí liečiacimi sa antidepresívami.

Odborné kritériá Metabolického syndrómu pre európsku populáciu :
Brušná obezita - obvod pása nad 94 cm u mužov a 80 cm u žien
Hodnoty krvného cukru nalačno nad 5,6 mmol/l
Zvýšené hodnoty triacyglycerolov ( tukov v krvi ) nad 1,7 mmol/l
Zníženie hodnôt HDL-cholesterolu ( dobrého cholesterolu ) pod 1,0 mmol/l
Zvýšené hodnoty krvného tlaku nad 130/85

V centre DrSLIM pristupujeme ku každému klientovi a pacientovi vysoko individuálne, detailne prístrojovo monitorujeme množstvo vnútorného tuku v oblasti brucha a tým aj riziko kardiovaskulárnych komplikácii a rizika náhlej smrti. Vysokoefektívne redujeme vnútrobrušný tuk, znižujeme všetky spomenuté parametre ( HDL - cholesterol je však podmienený aj geneticky ) a tým zásadným spôsobom pomáhame v boji s kardiovaskulárnou morbiditou.

Cukrovka a chudnutie

Diabetes mellitus, alebo cukrovka je jedným s najčastejčích ochorení, ktoré ruka v ruke sprevádzajú viscerálnu obezitu. Cukrovka spôsobená obezitou je súčasťou metabolického syndrómu a aj v dnešnej dobe je príčinou mnohých závažných komplikácií s často celoživotnou liečbou.

Cukrovka a chudnutie

Trvalé vysoké hladiny krvného cukru spôsobujú napr. diabetickú retinopatiu - poškodenie očného pozadia a sietnice, diabetickú nefropatiu - poškodenie obličiek, diabetickú mikro a makro angiopatiu- poškodenie ciev. Preto sa diabetici trápia s hojením rán a často dochádza k nútenej amputácii prstov nohy aj po banálnom poranení. Diabetická neuropatia spôsobuje veľké a pálivé bolesti hlavne v oblasti chodidiel, nereagujúce na liečbu. Diabetická angiopatia a neuropatia sú najčastejšou príčinou tzv. diabetickej nohy, ktorá závažným spôsobom mení život pacienta, spôsobuje mu veľké bolesti, nehojace sa rany a obmedzuje ho v pohybe, čo opäť zhoršuje celkovú pohyblivosť, výdaj energie a podporuje naberanie hmotnosti.

V centrále DrSLIM na TESLOVEJ 15 v Bratislave sa staráme o veľké množstvo diabetikov a vysoko špecificky pristupujeme ku každému z nich. Zohľadňujeme typ diabetu ( je ich niekoľko typov ) a ako jediní na Slovensku sa odborne dieteticky staráme aj o pacientov s diabetom I. typu na inzulíne či na inzulínovej pumpe. U týchto ľudí sa cielenou nízkokalorickou liečbou za prísnej monitorácie laboratórnych i metabolických parametrov snažíme zlepšiť ich kvalitu života, znižujeme množstvo liekov a postupne aj dávky inzulínu a dlhodobo nízkou hladinou krvného cukru brzdíme rozvoj vyššie spomínaných komplikácií a ochorení.

Zaoberáme sa aj špeciálnymi odbermi pre diabetikov ( napr. odberom tzv.dlhodobého krvného cukru - HbA1C ), ktorý nám hovorí o stave krvného cukru za posledných 6-10 týždňov a nedá sa oklamať - prezradí o pacientovi aj to ako sa hýbal a stravoval niekoľko týždňov dozadu. U pacientov s diabetickou nefropatiou vieme laboratórne odmerať aj ostatné obličkové parametre a v súčinnosti s ostatnými externými odborníkmi ( diabetológ, nefrológ, oftalmológ či angiológ ) sa vysoko efktívne staráme aj o najťažších diabetikov, monitoruje ich reálny zdravoitný stav a podrobne ich edukujeme ako sa udržať v čo najlepšej forme. U diabetikov II. typu ( tých máme v centre najviac ) sa efektívne spolupodieľame na znižovaní liekov na krvný cukor, edukujeme ich za prísnej monitorácie ich reálneho metabolického a tukového statusu a s radosťou sa spolu s nimi tešíme z veľkého úbytku tuku a obvodu brucha.

Intolerancia a potravinová alergia

Sme veľmi radi, že môžeme pomôcť aj mnohým pacientom a klientom s rôznymi potravinovými intoleranciami a alergiami, že sme " mostom " medzi imunoalergológmi a gastroeneterológmi a spoločne vieme výrazne zmeniť a upraviť týmto ľuďom kvalitu ich života.

Intolerancia a potravinová alergia

Špecializujeme sa hlavne na poruchy výživy pri intolerancii na lepok, mliečnu bielkovinu, laktózu a histamínovú intoleranciu. Máme mnoho pacientom trpiacich na Crohnovu chorobu a rôzne poruchy tvorby pankreatickýchh enzýmov ( pankreatopatie ) U týchto všetkých, buď sprostredkovávame špeciálne odbery a vyšetrenia ( rôzne dychové testy na špecializovaných pracoviskách ), imunoalergelogické vyšetrenia či gastroenterologické vyšetrenia na spresnenie ich diagnóz, odporúčame špeciálnu dietetickú liečbu zameranú na príčinu ochorení ( strava s vylúčením potravinových alergénov, dodanie chýbajúcich tráviacich enzýmov ) i na symptomatolockú liečbu príznakov.

Na našich pracoviskách monitorujeme efekt dietetických úprav stravy, na InBODY 370S presne monitorujeme prírastok či úbytok svalovej a tukovej hmoty, zaobstarávame týmto klientom špeciálne potravinové doplnky bez príslušných alergénov tak, aby sme čo ich z hľadiska stravovanie čo najviac priblížili k normálnej populácii a vyhli sa tak zápalovým či iných následkom a alergickej reakcii. Disponujeme širokým spektrom rôznych potravinových produktov a doplnkov stravy od renomovaných výrobcov z EÚ, čím si aj pacienti a klienti, ktorí dlhobo nesmeli užívať stravu so " svojim " alergénom môžu dopriať napr. bezlaktózovú taliansku čokoládu, dezerty, pudingy, špeciálne delikatesy bez lepku či mliečnej bielkoviny.

Chudnutie a fitness vo virtuálnej realite

ICAROS - prístroj na chudnutie a cvičenie vo virtuálnej realite je jedinečné zariadenie skonštruované na základe najnovších vedeckých poznatkov z odvetvia športovej medicíny a neurofyziológie určené na vysokoefektívne cvičenie vnútorných svalových skupín brucha a chrbta a chudnutie tuku z oblasti brucha. Kombinuje fitness s virtuálnou realitou.

ICAROS umožňuje užívateľom lietať, ponárať sa, či pohybovať sa naprieč virtuálnymi svetmi a pomocou toho podporiť ich fyzickú kondíciu. Trénujte rôzdielne svalové skupiny so zameraním na horné končatiny, brušné a chrbtové svalstvo a zároveň vylepšujte svoje reflexy, rovnováhu a koordináciu. Špeciálnym cvičením spáľte tuk z oblasti brucha, chrbta a pása,JEDINÝ PRÍSTROJ SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU iba v centre Drslim na Telsovej 15 v Bratislave.

Nastavte si intenzitu cvičenia podľa vlastnej potreby na rôznych úrovniach obtiažnosti, nastavení stroja a s využitím rôznych herných scenárov. ICAROS ponúka zábavný, vzrušujúci a motivujúci AKTÍVNY VIRTUÁLNY zážitok. Pokorte nebesá, skúmajte podmorské svety, alebo sa zúčastnite multiplayer pretekov s ostatnými uživateľmi ICAROS na celom svete. Každá hra ICAROS ponúka rôzne možnosti módov a obtiažnosti s trvaním 1-15 minút. Vydajte sa s ICAROS-om preskúmať skutočnú krajinu. Fotorealistické prostredie v spolupráci s 3D Reality Maps vás odnesie do švajčiarskych Álp, kde sa môžete kochať nádhernou prírodou, preletieť sa na krídlach orla, alebo si precvičiť alpský parkour. Zažite fascinujúce prostredie podmorského sveta na vlastnej koži. Zaplávajte si so žralokmi a rajami a bojujte proti nepriateľským ponorkám. Prístroje ICAROS sú vyrobené v Nemecku zo špičkových materiálov, uspôsobené na využitie v profesionálnom prostredí. Prístroj ICAROS získal ocenenie za výnimočný dizajn produktu, efektívne cvičenie a jedinečný zážitok pre uživateľov.

Naberanie svalovej hmoty

Mnoho ľudí má práve opačný problém a nemôže nabrať svalovú hmotu a ani celkovú hmotnosť. V centrále DrSLIM vieme pomôcť aj takýmto ľuďom. Nejde len o prosté cvičenie s trénerom.

Naberanie svalovej hmoty

Mnoho ľudí skúšalo cvičiť s odborným vedením a napriek tomu bol nárast svalovej hmoty veľmi nízky. U chudých ľudí treba v prvom rade vylúčiť ochorenia ktoré vedú z zníženiu svalovej hmoty - poruchu vstrebateľnosti bielkovín v tenkom čreve, alergiu na mliečnu či inú bielkovinu, pankreatopatiu, zvýšenú funkciu štítnej žľazy, hormonálnu dysbalancia a poruchu vegetatívneho nervového systému.

Tieto všetky a iné, vzácnejšie syndrómy a ochorenia môžu spôsobovať, že ani pri cvičení s trénerom či fyzioterapeutom sa svalová hmota nezvýši a ani nezlepší výživa kostry. Často diagnostikujeme a ako prví zachytíme osteoporóru, resp. kostru v zníženom, tzv. osteopenickom pásme. Práve preto klientom odporúčame špeciálne odbery napr. na autoprotilátky na štítnu žľazu, rôzne potravinové alergény, pankreatické a iné tráviace enzýmy, či hladiny hormónov, potrebných na nárast svalovej hmoty. Na našom prístroji InBODY 370S vieme presne zmerať celkové množstvo kostnej hmoty v organizme a odborne a precízne sledovať nárast oslabenej kostry a tak predísť budúcim zlomeninám či poškodeniu medzistavcových platničiek. Meranie kostnej a svalovej hmoty a presná monitorácia ich nárastu nám pomáha určiť aj efekt tréningu s osobným trénerom. InBODY 370S dokáže zaznamenať aj minimálny svalový nárast v tele a tak pomáha trénerovi lepšie viesť tréningové aktivity, aby sa prípadne zabránilo preťaženiu jednej časti tela a jej poškodeniu nesprávnym tréningom.

Garancia výsledkov

Zdravotný stav našich klientov je od prvého lekárskeho vyšetrenia na našom pracovisku pod neustálou odbornou a prístrojovou kontrolou. Chudnutie z tuku kontrolujeme najmodernejším metabolickým softwérom.

ODPORÚČAME

Pravidelné bezplatné merania

  • lacnejšie produkty
  • non-stop dohľad lekára
  • chudnutie z vnútorného tuku
  • trvalé výsledky chudnutia

E-shop

  • produkty v plnej sume
  • bez odborného dohľadu
  • nedochádza k redukcii liekov
  • vhodné pre podkožný tuk
MUDr. Slavomír Belcák, MPH
ODBORNÝ GARANT METÓDY DrSLIM

MUDr. Slavomír Belcák, MPH

Je zakladateľom centier DrSLIM v SR a ČR a hlavným odborným garantom pre všetky partnerské centrá využívajúcu metódu DrSLIM. Od roku 2010 sa systematicky venuje proteínovým a iným diétam s pravidelným meraním klientov na prístroji INBODY 370S. V súčastnosti pôsobí v centrále DrSLIM na Teslovej 15 v Bratislave.

VIAC O NÁS